FAZLA YAĞLARIN ALINMASI (LIPOSAKŞIN)

Liposakşın (vakumla yağ alma) vücutta belli bölgelerde toplanmış cilt altı yağ dokularının bir vakum ve kanüller (metal borular) vasıtasıyla alınmasını sağlayan bir ameliyattır. Bu bir zayıflatma ameliyatı değil, diyet ve diğer zayıflama yöntemlerine yanıt vermeyen yağ toplanmalarının alınması ve vücut konturlarının daha iyi hale getirilmesi için yapılan bir cerrahi yöntemdir. Yüz, boyun, meme yanları, kol, karın, sırt, bacakların üst kısmı (uyluk) ve dizler liposakşın için uygun alanlardır. Bu girişim diğer estetik ve plastik cerrahi ameliyatlarına yardımcı olarak da uygulanabilmektedir. Örneğin karın germe, yüz germe, bacak germe ameliyatı öncesi gerilecek bölge kalınlığını azaltmak için liposakşına başvurulabilir.

Bu ameliyata en iyi adaylar vücut ağırlığı normal fakat belli alanlarda yağ fazlası olan, deri elastikiyeti iyi olan, çok yaşlı olmayan kişilerdir. Liposakşın sonrası derinin kendini toparlayabilmesi için derinin kalitesi ve esnekliği çok önemlidir. Ameliyat sonrası kullanılan korseler de deri esnekliğine katkı sağlayarak vücuda yeni şeklini verirken yardımcı olacaktır.

Ameliyat öncesi liposakşın yapılacak alanlar işaretlenir. Kanüllerin giriş yerleri belirlenir. Fotoğraflar çekilir. Ameliyat genel anestezi veya sedasyon eşliğinde lokal anestezi altında yapılır. Liposakşın yapılacak alanın boyutlarına göre ameliyat süresi değişkenlik gösterir. Operasyondan hemen sonra sıkı bir korse giydirilir. Bu korsenin bir ay boyunca giyilmesi tavsiye edilir. Ameliyattan iki gün sonra pansumanlar değiştirilir. Banyo yapılmasına izin verilir. Yaklaşık on gün sonra dikişler alınır. Birinci, üçüncü ve altıncı aylarda fotoğraflar çekilerek ameliyat öncesi görünüm ile karşılaştırılır.

Liposakşın, ince kanüller yardımıyla yapıldığından cilt üzerinde belirgin iz kalmaz. Liposakşın uygulanan bölgede eskisi gibi yağlanma olmaz. Hafif egzersizler bir hafta sonra, ağır sporlar üç hafta sonra yapılabilir. Liposakşın sonrası egzersizlere devam edilmesi elde edilen sonuçların kalıcı olması için önemlidir.

Leave a comment

Open chat