HAKKIMDA

Aralık 1975’te Ankara’da doğdum. İlkokulu Ankara’da, ortaokul ve liseyi Samsun’da bitirdim. 1999 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezun oldum. Uzmanlık Eğitimini Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde aldım. Askerlik görevimi Elazığ Asker Hastanesi’nde, zorunlu hizmetimi Diyarbakır Devlet Hastanesi’nde yerine getirdim. Evliyim, üç kızımız var. 2018’den beri özel kliniğimde hizmet vermekteyim.

Akademik Geçmiş

Yurt dışı yayınlarım:

1- Three-dimensional multislice spiral computed tomographic angiography: a potentially useful tool for safer free tissue transfer to complicated regions.
Yener Demirtaş, Mehmet Çifci, Osman Kelahmetoğlu, Ahmet Demir, Murat Danacı
Microsurgery. 2009;29(7):536-40

2- Comparison of free anterolateral thigh flaps and free muscle-musculocutaneous flaps in sft tissue reconstruction of lower extremity
Yener Demirtaş, Osman Kelahmetoğlu, Mehmet Çifci, Volkan Tayfur, Ahmet Demir, Ethem Güneren
Microsurgery. 2010;30(1):24-31

3- Reconstruction of Internal Nasal Valve, Septum, Dorsum, and Anterior Structures of the Nose in a Single Procedure With a Molded Bone Graft: The Sail Graft.
Ethem Güneren, Mehmet Çifci, Mehmet Veli Karaaltın, Kemalettin Yıldız
The Journal of Cranifacial Surgery.2012 May;23(3):863-5.

Yurt içi yayınlarım:

1- Topikal negatif basınç (TNB) uygulama alanları ve etki mekanizmaları
Ahmet Demir, Mehmet Çifci, Ahmet Karacalar
OMÜ Tıp Dergisi 23(4):141-147,2006

2- Topikal negatif basınç (Vakum Yardımlı Kapama-VAC) uygulamalarımız
Ahmet Demir, Yener Demirtaş, Mehmet Çifci, Nuray Öztürk, Ahmet Karacalar
Türk Plast Rekonstr Est Cer Derg (2006) cilt:14, Sayı:3

3- Çoklu replantasyonlarda başarıyı etkileyen faktörler
Yener Demirtaş, Mehmet Çifci, Fatih Söylemez, Ethem Güneren, Ahmet Karacalar
Türk Plast Rekonstr Est Cer Derg(2008) cilt16, sayı:1

4- Filistinli çocuklar da gülümsemeli
Ethem Güneren, Harun Cansız, Mehmet Çifci, Hayriye Gülapoğlu, Süleyman Gündüz
Türk Plast Rekonstr Est Cer Derg(2008) cilt16, sayı:1

5- Baş-boyun rekonstrüksiyonu sonrası ortaya çıkan fistüllerin tedavisinde botulinum toksini kullanımı
Yener Demirtaş, Mehmet Çifci, Fatih Söylemez, Ahmet Karacalar
Türk Plast Rekonstr Est Cer Derg(2010) cilt18, sayı:1

6- Kültüre kemik iliği kök hücresinin uç-içe onarılmış periferik sinir rejenerasyonundaki etkisi
Mehmet Çifci, Ahmet Demir, Yener Demirtaş, Bülent Ayas
Türk Plast Rekonstr Est Cer Derg(2010) cilt18, sayı:1

Posterler:

1- An efficient animal model for studying angiogenesis of engineered constructs:”Octet truncal pedicles of rabbit”
Yener Demirtaş, Murat Sinan Engin, Mehmet Çifci, Ahmet Karacalar

Plastic, Rec. And Aesthetic Surgery Stem Cell and Tissue Engineering Symposium

SAMSUN-Turkey 10-12 May 2007

2- Yüz bölgesindeki defektlerin onarımında submental tam tabaka deri grefti kullanımı
Lütfi Eroğlu, Hayati Akbaş, Mehmet Çifci
25. Plastik Cerrahi Kongresi-SAMSUN

3- İhmal edilmiş bir rinofima olgusu
Ahmet Demir, M.Sinan Engin, Mehmet Çifci
28.Plastik Cerrahi Kongresi-ANKARA

4- Baş-boyun rekonstrüksiyonu sonrası ortaya çıkan fistüllerin tedavisinde botulinum toksini kullanımı
Yener Demirtaş, Mehmet Çifci, Fatih Söylemez, Ahmet Karacalar
29. Plastik Cerrahi Kongresi-ESKİŞEHİR

5- Kırık Çıkıkçı ve fetal gazlı gangren
Volkan Tayfur, Yener Demirtaş, Mehmet Çifci
29. Plastik Cerrahi Kongresi-ESKİŞEHİR

6- Ağız içi operasyonlarda görüş alanını kısıtlamayan yeni bir makas tasarımı
Lütfi Eroğlu, Mehmet Çifci
29.Plastik Cerrahi Kongresi-ESKİŞEHİR

7- Çoklu replantasyonlarda başarıyı etkileyen faktörler
Yener Demirtaş, Mehmet Çifci, Fatih Söylemez, Ethem Güneren, Ahmet Karacalar
29. Plastik Cerrahi Kongresi-ESKİŞEHİR

 

Sözlü Bildiriler:

1- Topikal negatif basınç (vac) uygulamalarımız:20 olgunun değerlendirilmesi
Ahmet Demir, Tekin Şimşek, Mehmet Çifci, Ahmet Karacalar
27. Plastik Cerrahi Kongresi-KONYA

2- Serbest flep öncesi alıcı damar seçiminde üç boyutlu çok kesitli bilgisayarlı tomografi kullanımı
Yener Demirtaş, Mehmet Çifci, Osman Kelahmetoğlu, Ahmet Demir, Murat Danacı
29. Plastik Cerrahi Kongresi-ESKİŞEHİR

3- Alt ekstremitenin kemik örtücü yumuşak doku rekonstrüksiyonunda perfaratör deri ve kas±deri serbest fleplerinin karşılaştırılması
Ahmet Demir, Yener Deirtaş, Mehmet Çifci, Volkan Tayfur, Ethem Güneren
29. Plastik Cerrahi Kongresi-ESKİŞEHİR

4- Velofaringeal fonksyon bozukluğunun tanı ve tedavi planlamasında manyetik rezonans görüntüleme
L. Eroğlu, M. Çifci, F. Kökçü, T. Aksöz
29. Plastik Cerrahi Kongresi-ESKİŞEHİR

Katıldığım kongre ve sempozyumlar:

1- 25. Plastik Cerrahi Kongresi 14-17 Ekim 2003 SAMSUN
2- El Cerrahisi bölgesel toplantı 16-17 Aralık 2005 AFYON
3- Temel Yara Bakım Eğitimi 8-9 Ocak 2005 İSTANBUL
4- Kök hücre biyolojisinde güncel kavramlar ve klinik uygulamalar sempozyumu 27 Eylül 2005 İSTANBUL
5- Türk Hematoloji Derneği Kök hücre kursu 29-30 Nisan 2006 KAYSERİ
6- 10. Annual meeting of the European Congress of Scientist and Plastic Surgeons 22-23 September 2006 LONDRA İNGİLTERE
7- Kış Sempozyumu-Rinoplasti 15-17 Mart 2007 BURSA
8- Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery Stem cell and Tissue Engineering Symposium 10-12 Mayıs 2007 SAMSUN
9- 29. Plasik Cerrahi Kongresi 17-20 Ekim 2007 ESKİŞEHİR
10- İmplant ile meme onarımı 13 Nisan 2012 Şehir toplantısı İSTANBUL
11- 9. Cerrahpaşa Plastik Cerrahi Günleri 1-2 Haziran 2012 İSTANBUL
12- 4th İnternational Eurasian Aesthetic Surgery Course 16-19 Haziran 2012 İSTANBUL
13- 17.Estetik Plastik Cerrahi Derneği kongresi 12-13 Ocak 2013 İSTANBUL

Gönüllü Katılımlar:

– İnterplast-Türkiye Derneği Ordu-Ulubey aktivitesi (2006)
–  “Filistinli Çocuklar da Gülümsemeli” projesi (2007)
El-Halil/FİLİSTİN

Özel Eğitimler:

– Şişli Etfal Mikrocerrahi Araştırma ve Geliştirme Derneği:Temel Mikrocerrahi Kursu-Şubat 2005

 

Çalıştığım Kurumlar:

– Elazığ Asker Hastanesi
– Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi
– Özel Çapa Hastanesi-İstanbul
– Özel Batı Bahat Hastanesi-İstanbul
– Özel Tekden Hastanesi-İstanbul

Open chat